دانسجویان زیر جهت نهایی شدن واحدهای نیمسال دوم۹۸-۹۹ هرچه سریعتر با شماره واتساپ کارشناس خود، خانم روستا۰۹۱۱۲۳۷۳۳۹۷ ارتباط برقرار کنند و آخرین پیام دریافتی را مطالعه نمایند
سیدمجتبی جمالی
ماهدخت حبیبی
دنیا بزرگی
زهرا پوراحمد