📣📣📣 به اطلاع میرساند آن دسته از داوطلبانی که برای پذیرش کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن ۹۸ در مرکز ثبت نام اولیه انجام داده اند برای ثبت نام نهایی می‌توانند از تاریخ ۱۶ فروردین ۹۹ با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی و تحصیلی به مرکز مراجعه نمایند .

📌شایان ذکر است در این مرحله هیچ نقص مدرکی پذیرفته نمی باشد .
📌مبلغ اولیه علی الحساب جهت ثبت نام قطعی در حدود ۴ میلیون ریال میباشد.

❇️ شروع کلاس های مرکز در نیمسال جاری از تاریخ ۲۰ فروردین ۹۹ می باشد .