دانشجویانی که قصد حذف ترم در نیمسال جاری دارند در اسرع وقت به کارشناس خود مراجعه نمایند ،زیرا در صورت ثبت ۶ نمره اساتید دروس دارای آزمون متمرکز امکان حذف نمره نخواهد بود :
اخرین مهلت مراجعه ۳۰ دی ماه۹۸