چارت درسی رشته های فناوری اطلاعات و کامپیوتر

کاردانی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی فنی نرم افزار – برنامه سازی کامپیوتری

کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری

 

چارت درسی رشته های گرافیک، عمران و معماری

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – گرافیک

کاردانی حرفه ای معماری – داخلی

مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی

کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط داخلی

 

چارت درسی روابط عمومی

کاردانی حرفه ای روابط عمومی

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه

 

چارت درسی تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی

کاردانی ناپیوسته حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی