چارت درسی رشته های فناوری اطلاعات و کامپیوتر

کاردانی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی فنی نرم افزار – برنامه سازی کامپیوتری

کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری

 

چارت درسی رشته های  معماری

کاردانی حرفه ای معماری – داخلی

کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط داخلی

 

چارت درسی رشته های عمران 

مهندسی فناوری عمران – ساختمان سازی

 

چارت درسی رشته های گرافیک و عکاسی

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – گرافیک

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی عکاسی

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشی

کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری

کارشناسی حرفه ای عکاسی-مد و پوشاک

کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی

کارشناسی حرفه ای نقاشی-نقاشی

 

چارت درسی روابط عمومی

کاردانی حرفه ای روابط عمومی

کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانه

 

چارت درسی تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی

کاردانی ناپیوسته حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی

 

توجه : رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت پیشنیاز برعهده دانشجو می باشد.